H Welcome To Our Site

 
जवान पदाकरिता निवड यादी
जवान पदाची प्रतीक्षाधीन यादी
जवान-नि-वाहनचालक पदाकरिता निवड यादी
जवान-नि-वाहनचालक पदाची प्रतीक्षाधीन यादी
प्रसिद्धीपत्रक
परिपत्रक
निवड व प्रतीक्षा यादी
आदर्श उत्तर पत्रिका
बैठक्रमांकानुसार उमेदवाराच्या प्राप्त गुणाची यादी
आदर्श उत्तरपत्रिका व बैठक्रमांकानुसार उमेदवाराच्या प्राप्त गुणाची यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. आदर्श उत्तरपत्रिका व प्राप्त गुण या बाबत उमेदवारांना आक्षेप असल्यास त्यांनी ते दि. ०५/१२/२०१३ रोजी सायं. ५.०० वाजेपर्यंत लेखी स्वरूपात अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, अमरावती येते जमा करावेत. यानंतर प्राप्त आक्षेपाची दखल घेतली जाणार नाही.
लेखी परीक्षा प्रवेशपत्र
वाहन चालक नि जवान पदाकरिता पात्रता धारण करण्या व मैदानी चाचणीत पात्र ठरलेल्या वाहन चालविन्याची चाचणी तसेच वाहनाबाबत ज्ञान व कार्यक्षमता बाबत गुण तक्ता
महत्वाची सूचना: जवान आणि वाहनचालक-नि-जवान पदाकरिता लेखी परीक्षा दि. 1/12/2013(रविवार) रोजी अमरावतीत घेतल्या जाणार आहे. व परीक्षा बद्दल पुढील माहिती याच संकेत स्थळा वर उपलब्ध होईल. उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी
  मैदानी चाचणी पुरुष (Constable)
 मैदानी चाचणी पुरुष(Driver Cum Constable) 

मैदानी चाचणी महिला (Female Constable)

अर्ज कसा करावा ( How to Apply )
जाहीरात ( Advertisement )
 
8446665202 8806709930 9665166002

Timing : 10 AM to 6 PM

support@exciseamt.in

(e-mails will be responded in office hours)